SZKOLENIA BIZNESOWE

Rozwijaj się - nowe nie zaczeka. Szkolenia są odpowiedzią. Szkolenia są bronią. Nie zapominaj o Twoich pracownikach bo oni zapomną o Tobie...i firmie. Mogą zapomnieć na tysiąc sposobów i dalej brać pensję. Szkolenia są szansą. No rusz się wreszcie !!! Zwolnij idiotów i daj szkolenia głodnym sukcesu.

Szkolenia i książki motywują

Perfect Training

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Szkolenia nie jedno mają imię. Oto pierwsza publikacja, która w wyczerpujący sposób omawia tematykę szeroko rozumianego e-learningu. Porusza zagadnienia organizacyjne jak i technologiczne tego typu szkoleń...

Szkolenia wymagają dobrej współpracy między uczącym a uczestnikami zajęć. Aby ją osiągnąć, trzeba przede wszystkim mieć świadomość tego, czym są szkolenia, i umieć je odnieść do koncepcji szeroko rozumianej...

Prowadzącego szkolenia oceniają kwestionariusze, arkusze ocen i listy kontrolne. Przydadzą się one wszystkim osobom zajmującym się szkoleniami i badającym ich wpływ na efektywność pracy personelu firmy...

Szkolenia...to praktyczny poradnik pokazujący, jak samemu się uczyć i jak szkolić innych. Jego wielką zaletą jest skupienie się nie tylko na zewnętrznych umiejętnościach i praktykach, ale również na "grze" wewnętrznej...

Opierając się na własnych doświadczeniach zdobytych w amerykańskich grupach teatru improwizacji, autorka odkrywa przydatność stosowanych przez nie technik dla celów szkoleniowych różnego typu organizacji...

Skuteczni i mający odpowiednią motywację ludzie są sercem efektywnie działających organizacji, a prowadzone na wysokim poziomie szkolenie jest nieodzowne dla wszystkich pracowników. Techniki szkoleniowe kładące nacisk...

Zestaw zawiera szczegółowe informacje na temat nowoczesnych modeli oceny efektywności szkoleń, w tym również wielopoziomowego modelu Kirkpatricka. Przedstawione metody i techniki mogą być stosowane do badania szkoleń przeprowadzanych w formie zarówno tradycyjnej, jak i e-learningu.

Zbiór zawiera opisy 77 zaawansowanych gier szkoleniowych wspomagających aktywne uczenie się oraz stymulujących zmianę zachowań i postaw.

Szkolenia inspirują, szkolenia motywują, szkolenia ułatwiają !!!

Szkolenia motywują, inspirują, ułatwiają !!! Utrzymanie lub zwiększenie jakości wykonywanej pracy i jej rezultaty zależą od wiedzy, umiejętności, osobowości pracowników i stworzonego środowiska pracy. Odpowiednie programy szkoleniowe mogą znacznie wspomagać opisany powyżej proces. Oczywiście najlepiej szkolić wszystkich pracowników podczas szkoleń wewnętrznych. Nie zawsze jednak sytuacja tego wymaga. Wówczas przychodzą z pomocą nasze szkolenia otwarte. Stanowią one wspaniałe pole wymiany doświadczeń...

ABY LEPSZYM BYĆ

 

Szkolenia otwarte.

ROZWÓJ ZAWODOWY

Nie każdy pracownik rzeczywiście wspiera działania firmy. Ci którzy wnoszą istotny wkład to ludzie wykształceni, akceptujący sposób działania i cele działalności firmy, czujący się sprawiedliwie traktowani i doceniani - dojrzali emocjonalnie i mądrze pracujący.

Na pewno wiesz, że utrzymanie lub zwiększenie jakości wykonywanej pracy i jej rezultaty zależą od wiedzy, umiejętności merytorycznych, osobowości pracowników i stworzonego środowiska pracy. Zbudowanie zespołu zdolnego do konsekwentnego, profesjonalnego działania nie jest łatwe. Wymaga stałego dostarczania wiedzy i jej powtarzania, oraz rozwijania umiejętności. Nie od dzisiaj wiadomo, że odpowiednie programy szkoleniowe mogą znacznie wspomagać opisany powyżej proces.

Oczywiście najlepiej edukować wszystkich pracowników. Nie zawsze jednak sytuacja tego wymaga. Wówczas przychodzą z pomocą nasze szkolenia otwarte. Dostarczamy podczas ich trwania niezbędnej wiedzy z wielu zakresów, okazji do rozwoju umiejętności - oferując także konsultacje osobiste ze specjalistami.

Dodatkową korzyścią wynikającą z uczestnictwa w tej formie zdobywania wiedzy jest kontakt z innymi uczestnikami. Zazwyczaj reprezentują oni różne branże stąd szkolenia otwarte stanowią wspaniałe pole wymiany doświadczeń.

 

Szkolenia zamknięte, wewnętrzne.

Organizujemy tylko dla uczestników będących pracownikami tej samej firmy bądź instytucji. Główną ich zaletą jest to, że ich programy dopasowujemy do specyficznych potrzeb klienta.

Postępowanie takie nie wymaga rekomendacji. Wszyscy wiemy, że lepiej ubierać się u dobrego krawca, który wpierw weźmie miarę i pozwoli nam wybrać materiał niż kupić gotowe ubranie. Nie traćmy czasu na poszukiwania i ...poprawki.

 

Motywowanie poprzez szkolenia

Wiele badań dotyczących motywacji podkreśla fakt, że motywacja słabnie gdy praca którą wykonują podwładni jest monotonna, związana z odrzuceniem, niedoceniana, nie przynosi oczekiwanych rezultatów i nie spełnia potrzeb zatrudnionych.

Z SERI CYTATY WIELKICH

"można motywować wszystkich ludzi pieniędzmi przez jakiś czas, niektórych można motywować pieniędzmi przez cały czas ale nie można motywować pieniędzmi wszystkich przez cały czas"

A oto potrzeby, których zaspokojenia poszukują pracownicy w pracy: niezależności, osiągnięć, władzy, pieniędzy, poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, uznania, czasu wolnego, prestiżu, presji, rozwoju osobistego. Parafrazując znane powiedzenie wynika z powyższego, że: "można motywować wszystkich ludzi pieniędzmi przez jakiś czas, niektórych można motywować pieniędzmi przez cały czas ale nie można motywować pieniędzmi wszystkich przez cały czas".

Jest niezwykle istotne aby pamiętać, szczególnie w odniesieniu do firm, które dobrze opłacają własnych pracowników, że czynniki, które podnoszą motywację na wyższy poziom często umiejscawiają się poza listą płac i dotyczą bardziej potrzeb emocjonalnych niż finansowych. Jeżeli liderzy firmy rozumieją te potrzeby wówczas stwarzają takie środowisko pracy w którym mogą one zostać zaspokojone. Pamiętajmy, że praca jest jednym z głównych źródeł satysfakcji, radości, p. wartości - sensu i znaczenia.

 

Wnioski

NIE PRZEOCZ TEGO

...najmniej istotną właściwością pracownika z punktu widzenia jego przydatności dla firmy jest jego wiedza merytoryczna. Wiele bardziej istotna jest jego osobowość: elastyczność, stosunek do innych i siebie, umiejętność wywoływania uczuć, umiejętność automotywowania, stosunek do własnych osiągnięć, gotowość do nieustannego uczenia się nowych umiejętności i przyswajania wiedzy...

Utrzymanie lub zwiększenie jakości wykonywanej pracy i jej rezultaty zależą od wiedzy, umiejętności merytorycznych, osobowości pracowników i stworzonego środowiska pracy.

Okazuje się, że najmniej istotną właściwością pracownika z punktu widzenia jego przydatności dla firmy jest jego wiedza merytoryczna. Wiele bardziej istotna jest jego osobowość: elastyczność, stosunek do innych i siebie, umiejętność wywoływania uczuć, umiejętność automotywowania, stosunek do własnych osiągnięć, gotowość do nieustannego uczenia się nowych umiejętności i przyswajania wiedzy...

W dużej mierze elementy te tworzone są i kształtowane poprzez odpowiednio dobrane, wyselekcjonowane szkolenia, warsztaty i programy psychoedukacyjne. W Perfect Training wzięliśmy sobie do serca odpowiedzialność za to by nasze warsztaty, treningi były najskuteczniejsze z możliwych. To, że nam się to udało zdaje się potwierdzać stała współpraca z największymi firmami świata.

 

Książki o szkoleniach.

SZKOLENIA BIZNESOWE