KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Dobra komunikacja interpersonalna pomaga rozumieć się w zespole, w grupie. Komunikacja oznacza ruch. Interpersonalna oznacza, że to ruch ludzi. Spraw by twoje kroki oznaczały zbliżanie się nie oddalanie od innych.

Razem działać, osiągać i być - komunikacja w zespole

Perfect Training

Każde małżeństwo przeżywa trudności, załamania i konflikty. Jak to się jednak dzieje, że jedne potrafią je przezwyciężać i dożyć szczęśliwie wspólnej starości, podczas gdy inne decydują się na rozstanie? O tym jest ta książka...

Osoby wybitnie komunikatywne mają zdecydowaną przewagę nad innymi: szybko stają się osobami wpływowymi i pną się po szczeblach kariery. Ten praktyczny poradnik dotyczący komunikacji i umiejętności interpersonalnych w biznesie...

Zadania, dotyczące komunikacji interpersonalnej i retoryki, zawarte w tej książce bazują na wynikach badań mózgu. Wykorzystywanie możliwości, tkwiących w nas samych, pozwala na osiąganie niemalże niemożliwych celów...

Czym jest rytuał? Czy dzięki rytuałom można odnieść większy sukces w życiu? Jak za pomocą rytuałów stworzyć więź? Żyjemy w świecie rytuałów. Rytuały towarzyszą nam w zasadzie od momentu narodzin aż do śmierci. Poznaj je aby...

Właśnie w tym momencie, na całym świecie ludzie zajęci są prowadzeniem interesów. W chwili, gdy czytasz ten tekst odbywa się tysiące spotkań handlowych, które bez dobrej komunikacji interpersonalnej nie mogłyby skończyć się sukcesem

Książka podpowiada, jak radzić sobie z różnymi problemami na co dzień. Pomaga zrozumieć samego siebie oraz nabyć umiejętności poznania innych ludzi i komunikowania się z nimi. Książka opisuje trening własnego umysłu, pamięci...

Złamcie kod mowy ciała! Patrzcie uważnie! Ręce mówią wiele, nogi też nie kłamią. Prawidłowo rozumiana mowa ciała jest częścią praktycznej znajomości człowieka, z której nie należy rezygnować ani w życiu prywatnym, ani zawodowym

Komunikacja wewnętrzna, komunikacja w zespole, komunikacja interpersonalna - program szkolenia.

 

Wprowadzenie.

 • Samorealizacja.
 • Czym się kierujemy.
 • Umiejętności interpersonalne.

Baza rozwijania satysfakcjonujących relacji z innymi.

 • Wspólnota orientacji.
 • Wartości związane z umiejętnościami interpersonalnymi.
 • Sposoby rozwijania wzajemnej sympati.

Najważniejsze obszary umiejętności interpersonalnych.

1. Wzajemne poznanie i zaufanie.

 • Otwartość.
 • Podejmowanie inicjatywy w kontaktach z innymi.
 • Nawiązywanie kontaktów.
 • Cztery zasady dotyczące podejmowania ryzyka otwartości.
 • Trzy zasady dotyczące sposobów przyjmowania otwartości.
 • Dwa rodzaje otwartości.
 • Ryzyko odrzucenia.
 • Zasady stosowania otwartości.
 • Meta zasady dotyczącej konstruktywnej otwartości.
 • Zaufanie.

2. Rozwój i utrzymanie zaufania.

 • Zachowania dystrybucyjne i rywalizacyjne.
 • Samoświadomość.
 • Samoakceptacja.

3. Dokładne i jednoznaczne wzajemne zrozumienie.

 • Skuteczna komunikacja.
 • Wyrażanie własnych opinii i przekonań.
 • Zasadnicza przyczyna zniekształcania komunikacji.
 • Zasady nadawania komunikatów.
 • 6 elementów związanych z wiarygodnością nadawcy.
 • Typy komunikacji.
 • Cechy dobrego słuchacza.
 • Cechy złego słuchacza.
 • Jeśli jesteś nadawcą pamiętaj.
 • Jeśli jesteś odbiorcą pamiętaj.
 • Częsta przyczyna zaburzeń w komunikacji.
 • Unikanie błędów w komunikacji.
 • Komunikacja niewerbalna.
 • Wyrażanie uczuć (przyjemnych /nieprzyjemnych).

4. Wywieranie wpływu na siebie i pomaganie.

 • Wypowiedzi osobiste.
 • Wypowiedzi o kontakcie.
 • Informacja zwrotna.

5. Pomaganie i akceptacja.

 • Konstruktywne rozwiązywanie wspólnych problemów i konfliktów.
 • Oczyszczanie atmosfery i osiągnięcie porozumienia.
 • Wpływanie na zachowania innych.
 • Konfrontacja interpersonalna.

Metody szkoleniowe.

 • Kontrakt "Bez Oporu".
 • Wykłady.
 • Odgrywanie ról z nagraniem na wideo i omówieniem.
 • Kwestionariusze i testy służące autodiagnozie.
 • Ćwiczenia z "Wzrastającym Stopniem Trudności".
 • Indywidualne programy rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Dyskusje grupowe.
 • Modelowanie.
 • Listy.
 • Ocena realizacji kontraktu.

 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA