COACHING I MOTYWOWANIE

Kto jest dobrym coachem dla tego: zarządzanie, kierowanie i motywowanie nie są najważniejszymi słowami. Twoje przywództwo i coaching sprawia, że inni przejmują na własne barki zarządzanie i kierowanie sobą. Motywowanie samych siebie również nie sprawi im kłopotu. Nauczyli się od Ciebie.

Myśl także o innych: coaching, motywowanie, kierowanie zespołem

Perfect Training

Jest to oczywiście książka o umiejętnościach i metodach lidera: jak słuchać, żeby członkowie grupy mówili o swoich problemach, jak mówić, żeby ich uwrażliwić na twoje specjalne potrzeby, w jaki sposób przeprowadzać efektywne zebrania...

Kierowanie zespołem jest sztuką. Sztuką przekonywania, motywacji i negocjacji. Budzi stresy gdy kierujący nie osiąga zamierzonych celów. Daje satysfakcję gdy wszyscy pojmują cel i sens wspólnego działania. Jak być efektywnym liderem...

To pierwsza chyba na polskim rynku książka ujmująca całościowo problemy zarządzania i kierowania ludźmi, adresowana do polskich liderów i ludzi biznesu i oparta na polskich realiach...

Umiejętności przywódcze są istotą dobrego zarządzania. To one często decydują o pozycji w firmie i tempie, w jakim rozwija się kariera zawodowa. Choć nie każdy rodzi się liderem, to istnieje wiele technik i narzędzi, które rozwijają pożądane dziś

Coaching, kierowanie zespołem, motywowanie, mentoring, przywództwo - program szkolenia.

 

Moduł dotyczący kontaktów indywidualnych z podwładnymi:

 • Umiejętności interpersonalne.
 • Typy rozmów: motywowanie, modelowanie i trenowanie umiejętności, counselling.

Moduł dotyczący kontaktów z grupą osób:

 • Dynamika rozwoju grup.
 • Budowanie zespołu i kierowanie jego pracą.
 • Wybór stylu kierowania: "Yetton - Vroom expert system".
 • Prezentacje publiczne.

Moduł dotyczący omijania przeszkód:

 • Kreatywne strategie i techniki rozwiązywania problemów.
 • Rozwiązywanie konfliktów: negocjacje.

Moduł dotyczący osoby samego lidera:

 • Stres i jego redukcja.
 • Zarządzanie czasem.
 • Zachowania asertywne.

Metody szkoleniowe.

 • Kontrakt "Bez Oporu".
 • Wykłady.
 • Odgrywanie ról z nagraniem na wideo i omówieniem.
 • Kwestionariusze i testy służące autodiagnozie.
 • Ćwiczenia z "Wzrastającym Stopniem Trudności".
 • Indywidualne programy rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Dyskusje grupowe.
 • Modelowanie.
 • Listy.
 • Ocena realizacji kontraktu.

 

COACHING I MOTYWOWANIE