Szkolenia na skróty


Wybór szkolenia to czasami niełatwa sprawa. Aby upewnić się w decyzji nie wystarczy przeczytać ofertę. Ważne są szczegóły. Mógłbyś chcieć porozmawiać. Zadać pytania, sprawdzić czy będzie Ci przydatne, przedstawić swoją sytuację, wysłuchać odpowiedzi. Poznać osobę, która ma nam być pomocna. Może zmienić formę ze szkolenia grupowego na indywidualne. Pytania, pomysły, pytania...

Znajdź odpowiedzi i 

[Zadzwoń teraz]

Jeśli nie możesz się dodzwonić oznacza to, że prawdopodobnie pracuję. Na pewno oddzwonię.

[Wyślij wiadomość]

  • Od 29 lat pomagamy naszym klientom realizować ich cele

    Osiągamy to poprzez odpowiednio dobrane: szkolenia, coaching, doradztwo w zakresie "miękkiego" HR i edukację psychologiczną. Te działania to domena naszej ponad 29 letniej działalności. Naszą ofertę kierujemy głównie do sektora biznesowego.

O szkoleniach, szkolącym i Perfect Training opinie stare i nowe.


Po pierwsze: szkolą nie firmy lecz ludzie. Po drugie: wysoka wiarygodność to nie jest coś, co można zbudować z dnia na dzień. Kiedy oceniamy czyjąś wiarygodność chcemy wiedzieć jaką skuteczność w działaniach wykazywała ta osoba w przeszłości, poznać zasady jakimi się kieruje i co sądzą o niej samej i jej działaniach inni. Na tej podstawie decydujemy czy możemy zaufać. Potrzebnych nam nam do podjęcia tej decyzji faktów szukamy zazwyczaj w "biografii" osoby lub firmy. Stad też pomysł aby opinie poniższe przedstawić chronologicznie.


Uważam, że p. W. Borczon jest przykładem studenta wyjątkowego pod względem poziomu intelektualnego, dojrzałości psychicznej i motywacji..., które to cechy osiągają u niego bardzo wysoki poziom. Od początku studiów samodzielnie i zgodnie z własnymi zainteresowaniami wytyczał sobie kierunek pracy, świadomie kierując się doświadczeniami z własnej praktyki, podjętej jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Samodzielnie i odpowiedzialnie kształtował własne poglądy psychologiczne podejmując znacznie więcej zadań niż przeciętny student.

Przedstawił mi bardzo interesującą i wartościową pracę dotyczącą powstawania choroby alkoholowej ("Pokochać Aby Zrozumieć"). Uważam, że jest ona dowodem dużego talentu psychologicznego, badawczego a także - literackiego. Pan W. Borczon niezależnie od swoich talentów umysłowych jest życzliwy i koleżeński - to indywidualista bez śladu egocentryzmu.

dr. Marek Adamiec
Katedra Psychologi Ogólnej i Psychologi Pracy
Uniwersytetu Sląskiego


Przyznaje Panu Wiesławowi Borczonowi Studentowi: Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej.

Rzeczpospolita Polska
Minister Edukacji narodowej


Oceniamy pozytywnie postępy kol. Wiesława Borczona zarówno w rozwoju profesjonalnym jak i osobistym. Szczególnie bezpośrednia konsultacja jego pracy z pacjentami podczas tygodniowego obozu terapeutycznego (1991) daje powód do wyraźnie pozytywnego zaopiniowania jego możliwości jako terapeuty i efektów pracy. Wiesław Borczon dał się poznać jako osoba rzeczowa, konstruktywna i kompetentna.

dr. Wanda Sztander
Z-ca Dyrektora
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Instytut Psychologi Zdrowia i Trzeźwości


Z Panem Wiesławem Borczonem oraz firmą Perfect Training po raz pierwszy zetknąłem się w 1996 roku, a współpracuję z nią od 1997 roku. Zakres współpracy obejmuje prowadzenie przygotowywanych na potrzeby firmy szkoleń dla Przedstawicieli Medycznych w zakresie technik sprzedaży, technik prezentacji, zarządzania czasem i własnym terytorium, jak również elementy zachowań asertywnych. Regionalni Kierownicy ds. Sprzedaży uczestniczyli w prowadzonych przez firmę Perfect Training otwartych szkoleniach nt. kierowania zespołem i motywacji pracowników.

Treningi prowadzone przez Pana Wiesława Borczona zawsze były bardzo wysoko oceniane przez uczestników, jak również ich przełożonych, a czas spędzony na szkoleniu przekładał się bezpośrednio na osiągane efekty, zarówno pod postacią poprawy techniki pracy, jak i wyników sprzedaży.

Nowoczesna forma prowadzenia szkoleń z użyciem technik multimedialnych, jak również bezpośredni wpływ trenera, bardzo oddanego tej pracy, były również oceniane bardzo wysoko.

Kontakty organizacyjne z firmą Perfect Training przekonały mnie również do jej rzetelności. Ważnym elementem pozytywnej oceny tej firmy jest jej elastyczność w zakresie polityki cenowej oferowanych szkoleń - pozwoliła mi ona na przeprowadzenie koniecznego z punktu widzenia firmy treningu w początkowym okresie organizacji firmy, gdy bardzo uważnie rozważa się zasadność wszelkiego typu wydatków, szczególnie tych nie wspierających bezpośrednio sprzedaży.

Podsumowując swoje dotychczasowe kontakty zawodowe z Panem Wiesławem Borczonem i Perfect Training oceniam je jako bardzo udane i życzę tej firmie dalszego rozwoju na naszym rynku.

Z. Maciej Liberek
1995-1999, Pharmaceutical Products Division Director, Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
1999-obecnie, Prezes Zarządu, Heel Polska Sp. z o.o.


I have been recently attending a 3 day Assertiveness Training Module in Poland with Perfect Training Ltd" run by Wieslaw Borczon.

I was extremely pleased with its contents, materials, agenda structure and overall flow and most of all by professional delivery of the whole material by Wieslaw. The mix of theory and practise was ideal to leave the course with great motivation to 'change life' as well as necessary skills to convert this motivation into reality.

In many aspects this course had exceeded my expectations and turned out to be very special and helpful for me.

I strongly recommend Wieslaw and his company Perfect Training" to others who are keen to receive a top quality psychological trainings.

With regards

Piotr Peczak
Masterfoods,
Finance Manager
UK, Snackfood