Szkolenia na skróty


Wybór szkolenia to czasami niełatwa sprawa. Aby upewnić się w decyzji nie wystarczy przeczytać ofertę. Ważne są szczegóły. Mógłbyś chcieć porozmawiać. Zadać pytania, sprawdzić czy będzie Ci przydatne, przedstawić swoją sytuację, wysłuchać odpowiedzi. Poznać osobę, która ma nam być pomocna. Może zmienić formę ze szkolenia grupowego na indywidualne. Pytania, pomysły, pytania...

Znajdź odpowiedzi i 

[Zadzwoń teraz]

Jeśli nie możesz się dodzwonić oznacza to, że prawdopodobnie pracuję. Na pewno oddzwonię.

[Wyślij wiadomość]

 • Od 29 lat pomagamy naszym klientom realizować ich cele

  Osiągamy to poprzez odpowiednio dobrane: szkolenia, coaching, doradztwo w zakresie "miękkiego" HR i edukację psychologiczną. Te działania to domena naszej ponad 29 letniej działalności. Naszą ofertę kierujemy głównie do sektora biznesowego.
Jak pomagać innym i mieć z tego zysk!

Być liderem: przywództwo, coaching, motywowanie...

Opis szkolenia.


W osobistym rozwoju menedżerów tkwią wielkie niewykorzystane źródła sił służących wzrostowi organizacji. Musimy wreszcie przyswoić sobie lekcję, że sukces osiągamy dzięki sobie ale utrzymać możemy go tylko dzięki innym.


JAK POMAGAĆ INNYM I MIEĆ Z TEGO ZYSK!

 

Źródła trudności.

DLACZEGO NIE DZIAŁA?
Najbardziej ograniczającymi funkcjonowanie i rozwój firm czynnikami były:
brak zaufania do menadżerów wyższego szczebla,
zła komunikacja,
brak wsparcia i cierpliwości ze strony menadżerów, wyścig szczurów.

W 1998 r. zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 3.500 menadżerów reprezentujących różnego typu firmy, której głównym celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, co jest głównym źródłem ograniczającym ich działanie i rozwój? Okazało się, że najmniejsze znaczenie miał system nagradzania i strach przed zmianą. Najbardziej ograniczającymi funkcjonowanie i rozwój firm czynnikami były: brak zaufania do menadżerów wyższego szczebla, zła komunikacja, brak wsparcia i cierpliwości ze strony menadżerów, wyścig szczurów.

 

Wniosek pierwszy.

DLACZEGO TO NIE JEST LEPSZE?!
...problemy z jakością kierowania innymi łatwo przekładają się na problemy z jakością produktu.
Kolejną pochodną tej sytuacji są spadki sprzedaży i wzrost kosztów.

Jeżeli założymy, że o większości tych elementów decydują sami respondenci to możemy wierzyć, że E. Deming miał rację, kiedy mówił, że ok. 90% problemów jakościowych powstaje z winy kierownictwa. Nie trzeba dodawać, że problemy z jakością kierowania innymi łatwo przekładają się na problemy z jakością produktu zaś kolejną pochodną tej sytuacji są spadki sprzedaży i wzrost kosztów.

Jeśli więc masz problemy z ludźmi i pomimo twoich wysiłków niewiele się zmienia - masz 90% szans, że musisz zmienić własne postępowanie. Masz również 10% szans na to, że oni muszą coś zmienić we własnym postępowaniu. Wynika z tego, że musisz wiedzieć jak im pomóc dokonać zmiany.

TO NIESAMOWITE.
...materialne straty każdej organizacji wynikają z niematerialnych lecz psychologicznych "niedostatków" menadżerów.

WNIOSEK.
Bądź gotów do rozwoju i zatrudniaj gotowych do rozwoju.

Bądź gotów do rozwoju i zatrudniaj gotowych do rozwoju. Pamiętaj w przypadku, gdy drużyna przegrywa to nie drużyna odchodzi z klubu - zmienia się raczej jej trenera Zauważmy, że materialne straty każdej organizacji wynikają z niematerialnych lecz psychologicznych "niedostatków" menadżerów. Patrząc na te informacje z nadzieją można powiedzieć, że w osobistym rozwoju menadżerów tkwią wielkie niewykorzystane źródła sił mogących służyć wzrostowi organizacji.

 

Wniosek drugi.

Z badań powyższych wynika, że najmniejszym źródłem zagrożeń są systemy wynagrodzeń. Wniosek? Jako lider możesz nagradzać i wzmacniać ludzi pieniędzmi lub pozytywnymi emocjami albo obydwoma typami "waluty" jednocześnie. Musisz jednak pamiętać, że: "możesz motywować pieniędzmi wszystkich przez jakiś czas, nielicznych możesz motywować pieniędzmi przez cały czas, lecz najwartościowszych nie możesz motywować pieniędzmi".

TWOJE ZADANIE.
Twoim zadaniem jest nauczyć innych jak stwarzać klimat, w którym będziecie odczuwać radość z pracy.
Tylko wtedy będziecie myśleć o tym jak udoskonalić własną pracę i produkt.

Wypisać komuś czek potrafi każdy. Aby wypłacać innym walutę emocjonalną: szacunku, uznania, zaufania... musisz ją posiadać. Co oznacza, że ci którym przewodzisz muszą darzyć cię szacunkiem, uznaniem i ufać Ci. Twoim zadaniem jest nauczyć innych jak stwarzać klimat, w którym będziecie odczuwać radość z pracy. Tylko wtedy będziecie myśleć o tym jak udoskonalić własną pracę i produkt.

PRZYPOWIESC O SWIECACH.
Oczekujesz od nich zaangażowania, ale czy sam jesteś zaangażowany?
Nie zapala się nowych świec od starych, które się nie palą. Najpierw musisz rozpalić własne zaangażowanie.

Oczekujesz od nich zaangażowania, bo zaangażowanie oznacza rozwój firmy i profity dla ciebie, ale czy sam jesteś zaangażowany? Nie zapala się nowych świec od starych, które się nie palą. Najpierw musisz rozpalić własne zaangażowanie. Chcesz od nich zaangażowania w realizację celów ale czy jesteś wystarczająco zaangażowany w rozwiązywanie ich kłopotów przeszkadzających tej realizacji?

ZŁOTA REGUŁA WZAJEMNOŚCI.
Pamiętaj, jeśli ty nie zaangażujesz się w ich sprawy oni nie zaangażują się w twoje.
Pieniądze nie mają większego znaczenia. Nie budują lojalności, nie podnoszą zadowolenia z pracy, nie troszczą się o ludzi. Są tylko pożądane.
Ci najwartościowsi, z którymi chciałbyś pracować nie są zakochani w pieniądzach.

Zrozum jak to działa: wyobraź sobie, że wszyscy, z którymi współpracujesz z tobą włącznie posiadacie konta, na których znajduje się nieograniczona ilość cennego zaangażowania. Nie możesz jednak wystawić czeku na siebie. Nikt z was nie może wystawić takiego czeku. Możecie jednak wystawiać czeki innym. Pamiętaj, jeśli ty nie zaangażujesz się w ich sprawy oni nie zaangażują się w twoje. Pieniądze nie mają większego znaczenia. Nie budują lojalności, nie podnoszą zadowolenia z pracy, nie troszczą się o ludzi. Są tylko pożądane. Ci najwartościowsi, z którymi chciałbyś pracować nie są zakochani w pieniądzach.

 

Rozwiązania. Obszary rozwoju.

Wiemy, że aby kierować innymi musisz nauczyć się zachowywać tak, aby:

 • podtrzymywać i wzmacniać poczucie wartości i ważności u podwładnych
 • pomagać innym w tworzeniu bliskich i satysfakcjonujących relacji w grupie,
 • podkreślać znaczenie celu wspólnych działań - wywoływać zaangażowanie i wiarę w jego osiągnięcie
 • ułatwiać pracę: organizować, planować.

Aby to umieć potrzebujesz zrozumieć i umiejętnie wykorzystywać procesy:

 • tworzenia i rozwoju grup,
 • rozwoju kontaktu indywidualnego,
 • rozwiązywania różnego typu problemów, aby zapobiec kryzysom rozwojowym personelu i firmy.

Potrzebujesz również nauczyć się jak opiekować się sobą odgrywając rolę lidera: jak utrzymywać motywację i zaangażowanie, wykorzystywać to, co cię spotyka dla własnego rozwoju.

Jest oczywiste, że zdobycie tak dużej wiedzy i kompetencji wymaga czasu i podzielenia jej na mniejsze fragmenty.

 

Wnioski - dokąd zmierzamy.

Pragniemy abyś uzyskał wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na rozumienie i kontrolowanie zdarzeń w kontakcie z grupą osób, w kontakcie indywidualnym z podwładnym i w kontakcie z samym sobą. Chcemy abyś potrafił omijać pojawiające się w pracy przeszkody stojące na drodze do realizacji celów. Wiemy, że dzięki temu cyklowi szkoleń staniesz się silniejszy, bardziej elastyczny, kreatywny - dojrzalszy i jeszcze bardziej wartościowy dla siebie i innych.

Zapraszam Cię.

Program szkolenia.


Moduł dotyczący kontaktów indywidualnych z podwładnymi.

 • Umiejętności interpersonalne.
 • Typy rozmów: motywowanie, modelowanie i trenowanie umiejętności, counselling.

Moduł dotyczący kontaktów z grupą osób.

 • Dynamika rozwoju grup.
 • Budowanie zespołu i kierowanie jego pracą.
 • Wybór stylu kierowania: "Yetton - Vroom expert system".
 • Prezentacje publiczne.

Moduł dotyczący omijania przeszkód.

 • Kreatywne strategie i techniki rozwiązywania problemów.
 • Rozwiązywanie konfliktów: negocjacje.

Moduł dotyczący osoby samego lidera.

 • Stres i jego redukcja.
 • Zarządzanie czasem.
 • Zachowania asertywne.

Metody szkoleniowe.

 • Kontrakt "Bez Oporu".
 • Wykłady.
 • Odgrywanie ról z nagraniem na wideo i omówieniem.
 • Kwestionariusze i testy służące autodiagnozie.
 • Ćwiczenia z "Wzrastającym Stopniem Trudności".
 • Indywidualne programy rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Dyskusje grupowe.
 • Modelowanie.
 • Listy.
 • Ocena realizacji kontraktu.